Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

Mine nye tegninger...

Blog

Mine nye tegninger...

Hanne Grete Einarsen

De tar form gjennom bruk av blyant og syntetisk kull. Strekene former landskapet jeg ser, på utsiden av de store vinduene i mitt verksted. 
Det ligger en stabel av ulike papirer som er revet opp i forskjellig størrelser for å bli til tegninger i temaet: Trekk pusten opp i det blå.

Trekk pusten opp i det blå er tittelen på min nye utstilling som skal vises på Nord-Troms Museum avd.Maursund, VERK i regi av Hammerfest kunstforening og Alta kunstforening i 2016.

Uttrykket ”Trekk pusten opp i det blå” henspeiler direkte på hoveddelen av behandlingen pasienter med brystkreft på hjerte siden får.

Man trekker pusten inn for å forskåne hjertet og man holder pusten under selve strålebehandlingen. Man legger seg i strålemaskinen og inntar strålestilling med armene utstrakt over hodet og får på seg spesialutviklede briller. Brillene er koblet via datamaskin til et kamera som peker innover kroppen fra føttene. Kameraet vil da gi beskjed når man har oppnådd korrekt strålestilling. Når man trekker pusten hever brystet seg og dette indikeres i brillene ved at et gult feltgår oppover og inn i et blått felt. ”Trekk pusten opp i det blå!” sier sykepleieren. Da er man klar til å motta fastsatt stråledose.

Assosiasjonene til uttrykket er også noe svevende og flyter gjennom tid og rom. Det er gjerne blått, vidre gir det med uttrykket et avgjørende resultat for mulig helbredelse.

Symbolet for håp er fargen blå.