Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST

Blog

SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST

Hanne Grete Einarsen

Det er innspurt på arbeidet mot min utstilling, som åpner på Samisk senter for samtidskunst, 22.april 2017. Installasjonene begynner å "falle" på plass, alle tekniske utfordringer blir løst, mens spenningen sitter i magen.

- Trekk pusten opp i det blå - blir som et mantra, mens verkene mine trer frem. I Snefjord er vårtegnet kommet, reinen. Selv om det er mye sne, er de første reinene kommet! Det kjennes deilig å tenke på at snart er våren her. Det eneste som får meg til å tenke på våren er lyset og dagene som bare blir lengre.

Jeg bygger hus, lager vegger, tak og dører. Jeg har en god hjelper som sager, maler, borrer hull og skrur. Verkene tar form og roen kjøler meg ned mens dagene nærmer seg.

Jeg håper det kommer noen å ser på min utstilling...