Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

NORDENS HUS, REYKJAVIK, ISLAND

Blog

NORDENS HUS, REYKJAVIK, ISLAND

Hanne Grete Einarsen

16. mai 2018 kl 1700 åpner min utstilling, Trekk pusten opp i det blå på Nordens Hus i Reykjavik på Island. Utstillingen er lagd med støtte fra OCA og Nordic Culture Point.

Utstillingen er avslutningen av prosjektet Trekk pusten opp i det blå og gjennom  mine malerier møter jeg livet, og døden. 

Dette er en utstilling som består av en teknikk, malerier. Og de ulike uttrykkene er satt sammen for at publikum skal oppleve et estetisk univers. Utgangspunkt for maleriene er at de skal danne deler av en fortelling om menneskets tilstedeværelse i egen kropp gjennom samisk identitet, ulike funksjonsfaser, egen slektshistorie gjennom gjenstander og vårt forhold til naturen, og i møtet med døden.

Om tematikken
Inspirasjon til denne utstillingen var personlige erfaringer av sykdom, plage, motgang, fysisk og eksistensiell krise. Samtidig som dette har ført til en periode av intensiv kunstnerisk skapende og sterk kreativitet. Selv om tematikken forteller erfaringene fra mitt eget liv, så har jeg i møte med andre i lignende situasjoner erfart at det er lite rom for de utfordringene som mennesker som har opplevd traumer, sykdom og ulykker må leve med. Det har vært et mål at objektene i denne utstillingen også skulle representere det traume som det samiske folket har etter fornorskingspolitikken, men at de estetiske symboler og former lever sterkt i oss. På samme måte som sykdom fratok meg fysiske funksjoner, har statlig fornorskingspolitikk fratatt mange samer sin egen identitet. Det å leve med fysiske  funksjonsnedsettelser eller mangelen på sitt eget hjertespråk har en stor effekt på  det enkelte menneske. I min kunst ønsker jeg å uttrykke den kampen som smertene, sorgen over tap av funksjon, tap av venner, sinnet over konfrontasjonene representerer. Livet slik det er for de som overlever  med en kropp full av arr, skader og opplevelser. Men gjennom kroppens bevegelser skapt av blodomløp, hjertet, organene og nervetrådene så uttrykkes også glede for livet. I et kunstneriske kosmos gir det oss muligheter for å filosofere og gå inn i tankene omkring livet og døden.  Jeg arbeider med assosiasjonene av opplevelser en vakker sommerdag, en pause i en hektisk arbeidsdag, en treningsøkt. Når jeg tar på meg kofta eller et par vanlige briller- for å se klart eller uklart.