Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

AJTTE SAME OG FJELLMUSEUM I JOKKMOKK

Blog

AJTTE SAME OG FJELLMUSEUM I JOKKMOKK

Hanne Grete Einarsen

Jeg pakker og går gjennom alle arbeidene som skal til Jokkmokk.

Jeg og min assistent tegner, bærer og bygger, vi trykker og jobber på mot utstillingen som nærmer seg. Alle skal være med, hele "flokken min". Ja det blir bra! 

Det føles godt å skulle presentere helt nye arbeider. Det føles godt å se at jeg klarer å arbeide å kan prestere, samt at jeg får presentert kunsten, som en helhet i et prosjekt som har vart i mange år.

Mine selvportrett blir mer krevende, fordi de vet bedre og har en formening om hvorfor de Må være med i helheten. Jokkmokk og Ájtte, Here we come!