Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

Blog

Filtering by Category: Trekk pusten opp i det bl

NORDENS HUS, REYKJAVIK, ISLAND

Hanne Grete Einarsen

16. mai 2018 kl 1700 åpner min utstilling, Trekk pusten opp i det blå på Nordens Hus i Reykjavik på Island. Utstillingen er lagd med støtte fra OCA og Nordic Culture Point.

Utstillingen er avslutningen av prosjektet Trekk pusten opp i det blå og gjennom  mine malerier møter jeg livet, og døden. 

Dette er en utstilling som består av en teknikk, malerier. Og de ulike uttrykkene er satt sammen for at publikum skal oppleve et estetisk univers. Utgangspunkt for maleriene er at de skal danne deler av en fortelling om menneskets tilstedeværelse i egen kropp gjennom samisk identitet, ulike funksjonsfaser, egen slektshistorie gjennom gjenstander og vårt forhold til naturen, og i møtet med døden.

Om tematikken
Inspirasjon til denne utstillingen var personlige erfaringer av sykdom, plage, motgang, fysisk og eksistensiell krise. Samtidig som dette har ført til en periode av intensiv kunstnerisk skapende og sterk kreativitet. Selv om tematikken forteller erfaringene fra mitt eget liv, så har jeg i møte med andre i lignende situasjoner erfart at det er lite rom for de utfordringene som mennesker som har opplevd traumer, sykdom og ulykker må leve med. Det har vært et mål at objektene i denne utstillingen også skulle representere det traume som det samiske folket har etter fornorskingspolitikken, men at de estetiske symboler og former lever sterkt i oss. På samme måte som sykdom fratok meg fysiske funksjoner, har statlig fornorskingspolitikk fratatt mange samer sin egen identitet. Det å leve med fysiske  funksjonsnedsettelser eller mangelen på sitt eget hjertespråk har en stor effekt på  det enkelte menneske. I min kunst ønsker jeg å uttrykke den kampen som smertene, sorgen over tap av funksjon, tap av venner, sinnet over konfrontasjonene representerer. Livet slik det er for de som overlever  med en kropp full av arr, skader og opplevelser. Men gjennom kroppens bevegelser skapt av blodomløp, hjertet, organene og nervetrådene så uttrykkes også glede for livet. I et kunstneriske kosmos gir det oss muligheter for å filosofere og gå inn i tankene omkring livet og døden.  Jeg arbeider med assosiasjonene av opplevelser en vakker sommerdag, en pause i en hektisk arbeidsdag, en treningsøkt. Når jeg tar på meg kofta eller et par vanlige briller- for å se klart eller uklart.

GALLERI NORD I TROMSØ

Hanne Grete Einarsen

Jeg er endelig kommet til Tromsø med mine grafiske blader. Hos Galleri Nord kan man nå se flere av mine arbeider og her vil jeg levere inn nye uttrykk etterhvert som de skapes. Vil du se hva de har på Galleri Nord, ta turen innom i åpningstiden. De er åpne hver dag fra 10-17, lørdag 10-16 og søndag 12-16.

I helgen fikk Mari Boine Spellemansprisens Hederspris, og det er bare så fortjent for en sterk, flott musiker fra Sápmi! Jeg kjenner meg glad over at jeg som samisk kvinne og billedkunstner kan føle en stolthet over hva andre samiske kunstnere kan oppnå og få til. Vi er så mange dyktige flotte folk. Med bildet - Samholdet - fra veggen i Galleri Nord gratulerer jeg Mari!

 

SKÁBMA FESTIVALEN

Hanne Grete Einarsen

Jeg er invitert til å vise min kunst på Skábma festivalen i Kjøllefjord. Det er med stolthet og ærefrykt jeg pakker min kunst og drar til Kjøllefjord. Jeg monterer opp min utstilling Trekk pusten opp i det blåGalleri Christensen. Åpningen er torsdag 16.november på Kjøllefjord flerbrukshus. 

Utstillingen vil i hovedsak bestå av grafiske blader. Det er flere som er rammet inn i passpartou, glass og ramme. Motivene er hentet fra mitt nærområde og beskriver dyr, fugler og lyset. Ellers kan du finne postkort og andre flotte smågaver. 

Kjøllefjord er "Stedet" mitt farsfolk kommer fra og det er her, jeg, for første gang skal vise filmen "Stedet". 

"Stedet" er lagd av min far, Jens Th Einarsen. Den er filmet på begynnelsen av 60-tallet og viser stedet Kjøllefjord gjennom øynene på en mann, som ser viktigheten av helheten i et moderne samfunn. 

Han går inn i infrastrukturen som er der og i alt som "bygger opp" et fiskevær.  Han viser fiskerens utrettelige, harde jobb, som bandt sammen hele familier. Vi hilser på handelsmenn og de som driver kommunen gjennom økonomi, helse og annet. Vi møter et samfunn i utvikling og fremgang. Velkommen til "stedet" Kjøllefjord.

 

SAMISK SENTER FOR SAMTIDSKUNST

Hanne Grete Einarsen

Det er innspurt på arbeidet mot min utstilling, som åpner på Samisk senter for samtidskunst, 22.april 2017. Installasjonene begynner å "falle" på plass, alle tekniske utfordringer blir løst, mens spenningen sitter i magen.

- Trekk pusten opp i det blå - blir som et mantra, mens verkene mine trer frem. I Snefjord er vårtegnet kommet, reinen. Selv om det er mye sne, er de første reinene kommet! Det kjennes deilig å tenke på at snart er våren her. Det eneste som får meg til å tenke på våren er lyset og dagene som bare blir lengre.

Jeg bygger hus, lager vegger, tak og dører. Jeg har en god hjelper som sager, maler, borrer hull og skrur. Verkene tar form og roen kjøler meg ned mens dagene nærmer seg.

Jeg håper det kommer noen å ser på min utstilling...

ALTA KUNSTFORENING

Hanne Grete Einarsen

Så jobber jeg mot den siste av mine tre utstillinger, for nå. Denne skal vises i Alta kunstforening, med åpning, lørdag 17.september-9.oktober Som de to foregående utstillingene, med samme tema, er denne laget spesielt til, Alta kunstforening.

Temaet er det samme, men kunsten er ny. Mine -Selvportrett- blir et slags spatium som beskriver en epoke i livet mitt. De er lagd på papir i kombinasjon av flere teknikker innen maling, tegning, trykk og sjablong.

Hvem er jeg nå?

 

HAMMERFEST KUNSTFORENING

Hanne Grete Einarsen

22.JULI-20.AUGUST

Nå er fokus rettet mot min nye utstilling i Hammerfest kunstforening.

Jeg jobber videre med mine tegninger som tar meg med på en "reise" gjennom hva som har vært, tiden som er gått og tiden som kommer. De formes frem gjennom streker satt på papirer i str. 50x50cm, med redskapet blyant og syntetisk kull. Tekstene som kommer blir hurtig skrevet ned, for ikke å forsvinne i vinden...

Stabelen av ulike papirer, som er revet opp på forhånd, blir mindre og de ferdige tegningene ligger å venter på å bli hengt opp.

Trekk pusten opp i det blå er tittelen på mine utstillinger som skal vises på Nord-Troms Museum avd.Maursund, i Hammerfest kunstforening på VERK og Alta kunstforening i 2016.

Utstillingene er kuratert av Trond E.Nilsen.

Symbolet for håp er fremdeles, fargen blå.

NORD-TROMS MUSEUM MAURSUND GÅRD

Hanne Grete Einarsen

NORD-TROMS MUSEUM MAURSUND.

Åpning 30.juni.2016

TREKK PUSTEN OPP I DET BLÅ

Uttrykket henspeiler direkte på hoveddelen i behandlingen pasienter med brystkreft på hjerte-siden får. Man trekker pusten inn for å forskåne hjertet og man holder pusten under selve strålebehandlingen.

For meg, var behandlingen vellykket.

Uttrykket gir uttallige muligheter for å filosofere og gå inn i materien med livet og døden. Jeg skreller vekk alt dette og fokuserer på akkurat utsagnet; Trekk pusten opp i det blå.

Min hverdag med identitet, livet av fugler, eller reven på jakt etter mat om kvelden, eller reinen som springer ned til fjæra ved vårens ankomst, for å få i seg den salte tangen. Himmelen som skifter farger mens jeg trekker pusten og kjenner uttrykkene ta meg med.

Jeg arbeider rundt assosiasjonene av uttrykket og det kan si noe om en vakker sommerdag, en pause i en hektisk arbeidsdag eller treningsøkt, eller det å ta på seg min kofte, eller et par vanlige briller, å se klart eller uklart.

 

 

Lengsel...

Hanne Grete Einarsen

Jeg ser meg rundt og ser alle mine arbeider som  jeg jobber med. Det er som om de bestemmer over meg nå, de opptar hele mitt liv med hud og hår. Jeg har lagd flere tegninger, jeg tegner, ser, tenker, lar de hvile mens jeg ser på alle mine fargerike lerreter.

Historiene som skal frem kommer sakte og sikkert frem. De vet de skal på utstilling til Maursund, Hammerfest og Alta, de blir klar for det.

Blir jeg...

Ute er det tett av sludd, reinen er kommet så det skal være vår. Mye av sneen er borte men det er enda mer igjen. Jeg lengter mot vår mens jeg trekker pusten opp i det blå og ser ut mot en hvit himmel og legger solsikkefrø til alle spurvene som jages av skjura... 

Mine nye tegninger...

Hanne Grete Einarsen

De tar form gjennom bruk av blyant og syntetisk kull. Strekene former landskapet jeg ser, på utsiden av de store vinduene i mitt verksted. 
Det ligger en stabel av ulike papirer som er revet opp i forskjellig størrelser for å bli til tegninger i temaet: Trekk pusten opp i det blå.

Trekk pusten opp i det blå er tittelen på min nye utstilling som skal vises på Nord-Troms Museum avd.Maursund, VERK i regi av Hammerfest kunstforening og Alta kunstforening i 2016.

Uttrykket ”Trekk pusten opp i det blå” henspeiler direkte på hoveddelen av behandlingen pasienter med brystkreft på hjerte siden får.

Man trekker pusten inn for å forskåne hjertet og man holder pusten under selve strålebehandlingen. Man legger seg i strålemaskinen og inntar strålestilling med armene utstrakt over hodet og får på seg spesialutviklede briller. Brillene er koblet via datamaskin til et kamera som peker innover kroppen fra føttene. Kameraet vil da gi beskjed når man har oppnådd korrekt strålestilling. Når man trekker pusten hever brystet seg og dette indikeres i brillene ved at et gult feltgår oppover og inn i et blått felt. ”Trekk pusten opp i det blå!” sier sykepleieren. Da er man klar til å motta fastsatt stråledose.

Assosiasjonene til uttrykket er også noe svevende og flyter gjennom tid og rom. Det er gjerne blått, vidre gir det med uttrykket et avgjørende resultat for mulig helbredelse.

Symbolet for håp er fargen blå.