Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

Blog

Filtering by Tag: kunst

SKÁBMA FESTIVALEN

Hanne Grete Einarsen

Jeg er invitert til å vise min kunst på Skábma festivalen i Kjøllefjord. Det er med stolthet og ærefrykt jeg pakker min kunst og drar til Kjøllefjord. Jeg monterer opp min utstilling Trekk pusten opp i det blåGalleri Christensen. Åpningen er torsdag 16.november på Kjøllefjord flerbrukshus. 

Utstillingen vil i hovedsak bestå av grafiske blader. Det er flere som er rammet inn i passpartou, glass og ramme. Motivene er hentet fra mitt nærområde og beskriver dyr, fugler og lyset. Ellers kan du finne postkort og andre flotte smågaver. 

Kjøllefjord er "Stedet" mitt farsfolk kommer fra og det er her, jeg, for første gang skal vise filmen "Stedet". 

"Stedet" er lagd av min far, Jens Th Einarsen. Den er filmet på begynnelsen av 60-tallet og viser stedet Kjøllefjord gjennom øynene på en mann, som ser viktigheten av helheten i et moderne samfunn. 

Han går inn i infrastrukturen som er der og i alt som "bygger opp" et fiskevær.  Han viser fiskerens utrettelige, harde jobb, som bandt sammen hele familier. Vi hilser på handelsmenn og de som driver kommunen gjennom økonomi, helse og annet. Vi møter et samfunn i utvikling og fremgang. Velkommen til "stedet" Kjøllefjord.

 

HAMMERFEST KUNSTFORENING

Hanne Grete Einarsen

22.JULI-20.AUGUST

Nå er fokus rettet mot min nye utstilling i Hammerfest kunstforening.

Jeg jobber videre med mine tegninger som tar meg med på en "reise" gjennom hva som har vært, tiden som er gått og tiden som kommer. De formes frem gjennom streker satt på papirer i str. 50x50cm, med redskapet blyant og syntetisk kull. Tekstene som kommer blir hurtig skrevet ned, for ikke å forsvinne i vinden...

Stabelen av ulike papirer, som er revet opp på forhånd, blir mindre og de ferdige tegningene ligger å venter på å bli hengt opp.

Trekk pusten opp i det blå er tittelen på mine utstillinger som skal vises på Nord-Troms Museum avd.Maursund, i Hammerfest kunstforening på VERK og Alta kunstforening i 2016.

Utstillingene er kuratert av Trond E.Nilsen.

Symbolet for håp er fremdeles, fargen blå.

Lengsel...

Hanne Grete Einarsen

Jeg ser meg rundt og ser alle mine arbeider som  jeg jobber med. Det er som om de bestemmer over meg nå, de opptar hele mitt liv med hud og hår. Jeg har lagd flere tegninger, jeg tegner, ser, tenker, lar de hvile mens jeg ser på alle mine fargerike lerreter.

Historiene som skal frem kommer sakte og sikkert frem. De vet de skal på utstilling til Maursund, Hammerfest og Alta, de blir klar for det.

Blir jeg...

Ute er det tett av sludd, reinen er kommet så det skal være vår. Mye av sneen er borte men det er enda mer igjen. Jeg lengter mot vår mens jeg trekker pusten opp i det blå og ser ut mot en hvit himmel og legger solsikkefrø til alle spurvene som jages av skjura... 

Mine nye tegninger...

Hanne Grete Einarsen

De tar form gjennom bruk av blyant og syntetisk kull. Strekene former landskapet jeg ser, på utsiden av de store vinduene i mitt verksted. 
Det ligger en stabel av ulike papirer som er revet opp i forskjellig størrelser for å bli til tegninger i temaet: Trekk pusten opp i det blå.

Trekk pusten opp i det blå er tittelen på min nye utstilling som skal vises på Nord-Troms Museum avd.Maursund, VERK i regi av Hammerfest kunstforening og Alta kunstforening i 2016.

Uttrykket ”Trekk pusten opp i det blå” henspeiler direkte på hoveddelen av behandlingen pasienter med brystkreft på hjerte siden får.

Man trekker pusten inn for å forskåne hjertet og man holder pusten under selve strålebehandlingen. Man legger seg i strålemaskinen og inntar strålestilling med armene utstrakt over hodet og får på seg spesialutviklede briller. Brillene er koblet via datamaskin til et kamera som peker innover kroppen fra føttene. Kameraet vil da gi beskjed når man har oppnådd korrekt strålestilling. Når man trekker pusten hever brystet seg og dette indikeres i brillene ved at et gult feltgår oppover og inn i et blått felt. ”Trekk pusten opp i det blå!” sier sykepleieren. Da er man klar til å motta fastsatt stråledose.

Assosiasjonene til uttrykket er også noe svevende og flyter gjennom tid og rom. Det er gjerne blått, vidre gir det med uttrykket et avgjørende resultat for mulig helbredelse.

Symbolet for håp er fargen blå.