Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

Blog

Filtering by Tag: min kunst

NORDENS HUS, REYKJAVIK, ISLAND

Hanne Grete Einarsen

16. mai 2018 kl 1700 åpner min utstilling, Trekk pusten opp i det blå på Nordens Hus i Reykjavik på Island. Utstillingen er lagd med støtte fra OCA og Nordic Culture Point.

Utstillingen er avslutningen av prosjektet Trekk pusten opp i det blå og gjennom  mine malerier møter jeg livet, og døden. 

Dette er en utstilling som består av en teknikk, malerier. Og de ulike uttrykkene er satt sammen for at publikum skal oppleve et estetisk univers. Utgangspunkt for maleriene er at de skal danne deler av en fortelling om menneskets tilstedeværelse i egen kropp gjennom samisk identitet, ulike funksjonsfaser, egen slektshistorie gjennom gjenstander og vårt forhold til naturen, og i møtet med døden.

Om tematikken
Inspirasjon til denne utstillingen var personlige erfaringer av sykdom, plage, motgang, fysisk og eksistensiell krise. Samtidig som dette har ført til en periode av intensiv kunstnerisk skapende og sterk kreativitet. Selv om tematikken forteller erfaringene fra mitt eget liv, så har jeg i møte med andre i lignende situasjoner erfart at det er lite rom for de utfordringene som mennesker som har opplevd traumer, sykdom og ulykker må leve med. Det har vært et mål at objektene i denne utstillingen også skulle representere det traume som det samiske folket har etter fornorskingspolitikken, men at de estetiske symboler og former lever sterkt i oss. På samme måte som sykdom fratok meg fysiske funksjoner, har statlig fornorskingspolitikk fratatt mange samer sin egen identitet. Det å leve med fysiske  funksjonsnedsettelser eller mangelen på sitt eget hjertespråk har en stor effekt på  det enkelte menneske. I min kunst ønsker jeg å uttrykke den kampen som smertene, sorgen over tap av funksjon, tap av venner, sinnet over konfrontasjonene representerer. Livet slik det er for de som overlever  med en kropp full av arr, skader og opplevelser. Men gjennom kroppens bevegelser skapt av blodomløp, hjertet, organene og nervetrådene så uttrykkes også glede for livet. I et kunstneriske kosmos gir det oss muligheter for å filosofere og gå inn i tankene omkring livet og døden.  Jeg arbeider med assosiasjonene av opplevelser en vakker sommerdag, en pause i en hektisk arbeidsdag, en treningsøkt. Når jeg tar på meg kofta eller et par vanlige briller- for å se klart eller uklart.

Jakten på spor...

Hanne Grete Einarsen

Etter at jeg ble skadet, har jeg måttet legge mange av mine aktiviteter på hyllen. Det største tapet, var det å kunne jobbe med tresnitt. Jeg måtte finne nye metoder/teknikker for å kunne skape mine grafiske blader. For å kunne jobbe med min kunst.

Jeg skapte en workshop og inviterte kunstnere/kolleger, til å komme til meg i Snefjord. Her jobbet vi i en uke på mitt verksted. Workshopen tar utgangspunkt i et faglig møte, hvor teknikker er et gjennomgripende moment. Gjennom introduksjon av ulike trykketeknikker møter jeg en fotograf, en tekstilkunstner og en filmskaper. Hovedpunktet i denne uken, var at vi fikk se muligheter, utveksle ideer å tanker på med bakgrunn i hver enkelt aktørs/kunstners fag/kompetanse.

"Artist talks" hver kveld, ga oss alle muligheten til å bli kjent med hverandres kunst/uttrykk og bakgrunn. Samtalene med konstruktive tilbakemeldinger, ga en følelse av tilhørighet og engasjement. De kritiske innspillene ble diskutert å begrunnet. 

Fantastisk mat ble servert til lunsj og middag. Salater med ingredienser fra Snefjord, fisk og kjøtt fra nærområdene. Kortreist mat tilberedt på profesjonelt vis. Hvert måltid ble en reise i nye historier å tanker fra han som skapte den. Les om deltagerne:

Hanne Grete Einarsen: Arrangør og billedkunstner.

Grethe Irene Einarsen: Billedkunster/fotograf 

Agneta Andersson: Billedkunster/tekstilkunster

Kristin Nicolaysen: Dokumentarfilmskaper

Trond Egil Nilsen: Kunstner/Smed

Workshopen ble gjort mulig, med støtte fra Norske Grafikeres Fond.

HAMMERFEST KUNSTFORENING

Hanne Grete Einarsen

22.JULI-20.AUGUST

Nå er fokus rettet mot min nye utstilling i Hammerfest kunstforening.

Jeg jobber videre med mine tegninger som tar meg med på en "reise" gjennom hva som har vært, tiden som er gått og tiden som kommer. De formes frem gjennom streker satt på papirer i str. 50x50cm, med redskapet blyant og syntetisk kull. Tekstene som kommer blir hurtig skrevet ned, for ikke å forsvinne i vinden...

Stabelen av ulike papirer, som er revet opp på forhånd, blir mindre og de ferdige tegningene ligger å venter på å bli hengt opp.

Trekk pusten opp i det blå er tittelen på mine utstillinger som skal vises på Nord-Troms Museum avd.Maursund, i Hammerfest kunstforening på VERK og Alta kunstforening i 2016.

Utstillingene er kuratert av Trond E.Nilsen.

Symbolet for håp er fremdeles, fargen blå.

NORD-TROMS MUSEUM MAURSUND GÅRD

Hanne Grete Einarsen

NORD-TROMS MUSEUM MAURSUND.

Åpning 30.juni.2016

TREKK PUSTEN OPP I DET BLÅ

Uttrykket henspeiler direkte på hoveddelen i behandlingen pasienter med brystkreft på hjerte-siden får. Man trekker pusten inn for å forskåne hjertet og man holder pusten under selve strålebehandlingen.

For meg, var behandlingen vellykket.

Uttrykket gir uttallige muligheter for å filosofere og gå inn i materien med livet og døden. Jeg skreller vekk alt dette og fokuserer på akkurat utsagnet; Trekk pusten opp i det blå.

Min hverdag med identitet, livet av fugler, eller reven på jakt etter mat om kvelden, eller reinen som springer ned til fjæra ved vårens ankomst, for å få i seg den salte tangen. Himmelen som skifter farger mens jeg trekker pusten og kjenner uttrykkene ta meg med.

Jeg arbeider rundt assosiasjonene av uttrykket og det kan si noe om en vakker sommerdag, en pause i en hektisk arbeidsdag eller treningsøkt, eller det å ta på seg min kofte, eller et par vanlige briller, å se klart eller uklart.