Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

+4756221567

Blog

Filtering by Tag: norske grafikere

Giclèe og original grafikk

Hanne Grete Einarsen

Har noen tanker rundt innlegg og diskusjonen av Gicleer og reproduksjoner. Synes innlegg og diskusjonen rundt temaet er så flott og viktig. Endelig! Jeg har hatt betenkeligheter med Gicléer i mange år men ser at det er stor forskjell mellom de,- og ikke. Et dilemma. Men jeg har tolket ulikhetene slik: en reproduksjon er lagd på en kopimaskin og en Giclee er lagd på en blekkprinter(lysekte blekk og syrefritt papir), med et nitidig forarbeide. Det er stor forskjell på fremstillingsprosessen av en reproduksjon og en Giclee både i forarbeide, materiell, fremstilling og formidling.

Hvorfor skal man lage en Giclèe? Jeg jobber ofte med unike trykk og har en liten produksjon. Ellers er mye av min kunst installasjoner, noe som ikke lett lar seg transformeres til "inntekt". Jeg elsker å jobbe med grafikk og det er nå blitt en slags avkobling fra alt annet kunstrelatert arbeide. Jeg arbeider med 30-40 grafiske blader på samme tid, alle blir unike. Eller jeg lager et opplag på maks 30 men som oftest 20stk.grafiske blader. Disse kan aldri bli en Giclèe fordi de er grafiske blader i opplag og skal kun være det.

Så lager jeg enkeltstående store unike grafiske arbeider i str. 70x70 ol. Noen av disse har jeg lagd Giclèer av, i småformat som ca 35x35cm. Disse er enklere og omsette, men jeg har da skrevet: Giclée - nr/opplag - tittel - signatur- år.

Hvorfor Giclèe: Jeg har ment at man kan lage en giclee av et maleri; men da i en helt annen størrelse enn originalmaleriet. MEN det er da svært viktig at det er merket Giclèe under teknikk og event.hvilket opplag. Dette fordi jeg, ønsker ikke at mine gicleer skal kunne masseproduseres men ha de 20 stk.eksemplarer som jeg har bestemt og har kontroll på.

Så har jeg sett gallerier selge Giclèer i store opplag til utrolige priser. Synes jeg dette er riktig? Nei det synes jeg ikke. Og det er fordi mange av de som kjøper av disse opplagene, ikke forstår forskjellen og ulikhetene i Giclèen og et originalt grafisk arbeide. Og her er jo likhetene små mellom et originalt grafisk blad og en Giclèe.

Jeg selger mine Gicléer selv og sørger for at mine /gjester/besøkende/kunder vet Hva de har kjøpt. Ofte kan jeg vise originalen til de. Til gallerier, kunstsenter og andre formidlere av min kunst sender jeg kun original grafikk og maleri.

Jakten på spor...

Hanne Grete Einarsen

Etter at jeg ble skadet, har jeg måttet legge mange av mine aktiviteter på hyllen. Det største tapet, var det å kunne jobbe med tresnitt. Jeg måtte finne nye metoder/teknikker for å kunne skape mine grafiske blader. For å kunne jobbe med min kunst.

Jeg skapte en workshop og inviterte kunstnere/kolleger, til å komme til meg i Snefjord. Her jobbet vi i en uke på mitt verksted. Workshopen tar utgangspunkt i et faglig møte, hvor teknikker er et gjennomgripende moment. Gjennom introduksjon av ulike trykketeknikker møter jeg en fotograf, en tekstilkunstner og en filmskaper. Hovedpunktet i denne uken, var at vi fikk se muligheter, utveksle ideer å tanker på med bakgrunn i hver enkelt aktørs/kunstners fag/kompetanse.

"Artist talks" hver kveld, ga oss alle muligheten til å bli kjent med hverandres kunst/uttrykk og bakgrunn. Samtalene med konstruktive tilbakemeldinger, ga en følelse av tilhørighet og engasjement. De kritiske innspillene ble diskutert å begrunnet. 

Fantastisk mat ble servert til lunsj og middag. Salater med ingredienser fra Snefjord, fisk og kjøtt fra nærområdene. Kortreist mat tilberedt på profesjonelt vis. Hvert måltid ble en reise i nye historier å tanker fra han som skapte den. Les om deltagerne:

Hanne Grete Einarsen: Arrangør og billedkunstner.

Grethe Irene Einarsen: Billedkunster/fotograf 

Agneta Andersson: Billedkunster/tekstilkunster

Kristin Nicolaysen: Dokumentarfilmskaper

Trond Egil Nilsen: Kunstner/Smed

Workshopen ble gjort mulig, med støtte fra Norske Grafikeres Fond.