Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VERK, Hammerfest kunstforening

Trekk pusten opp i det blå

Back to All Events

VERK, Hammerfest kunstforening


Utstillingen Trekk pusten opp i det blå, er et midt i livet prosjekt. Jeg er i mitt femtiende år, og jeg har vært profesjonell billedkunstner siden 1988.

De 4 siste år har vært en personlig utfordring, med store oppgaver for igjen å kunne leve et så fullverdig liv som mulig. En kreftdiagnose og en ryggmargsskade har gjort at jeg har måttet revurdere hele min eksistens, og gjennom dette også redefinere min plass i det kunstneriske kosmos.

Earlier Event: June 30
Nord-Troms Museum, Maursund gård
Later Event: September 17
Alta kunstforening